Veranderopgave Inburgering

  • Debat Tweede Kamer: 29 juni 13.00 – 17.00 uur
  • Lagere wet- en regelgeving: In de bestuurlijke afspraken tussen de VNG en de SZW-minister is afgesproken dat de VNG-gemeenten nauw betrokken worden bij de uitwerking van de lagere wet- en regelgeving. In de planning is opgenomen dat de lagere wet- en regelgeving na het zomerreces in consultatie gaat.

 Flexibilisering Asielketen

  • Op vrijdag 14 mei is de Uitvoeringsagenda vastgesteld aan de Landelijke Regie Tafel. Vrijdag 18 juni is de brief verstuurd naar de Commissarissen van de Koning waarin wordt gevraagd om het opstellen van regionale plannen, om uitvoering te geven aan de Uitvoeringsagenda. De G40, VNG en G4 zijn hierbij nauw betrokken geweest en zijn blij met deze grote stap vooruit richting een effectief en efficiënt asielsysteem.