Het was een goede bijeenkomst waarbij gemeenten goede voorbeelden hebben gedeeld over het integraal oppakken van alle opgaven van Opvang tot en met Integratie binnen een gemeente. Er komt veel op gemeenten af. Zo hebben ze een opgave op het opvangen van asielmigranten en vluchtelingen uit Oekraïne, het huisvesten van vele aandachtsgroepen, waaronder statushouders en het voeren van de regie op de inburgering van statushouders.  Dit alles vraagt in een gemeente om een integrale aanpak met een stevige regie. Precies wat gemeenten ook van het Rijk vragen op deze opgaven.

Er is een aantal gemeenten die een programmatische aanpak heeft gehanteerd op deze opgaven en tijdens de ambtelijke netwerkdag in Zaandam hebben deze gemeenten hun aanpak toegelicht.

De presentatie en de notulen van de bijeenkomst staat binnenkort op de website van de themagroep Vergunninghouders en Asiel: www.G40vena.nl