Tijdens de Bestuurlijke Netwerkdag in Breda is in de themagroep met de bestuurders dieper ingegaan op de Veranderopgave Inburgering en de standpunten die de G40 inneemt ten aanzien van de nieuwe Wet Inburgering.  

Vergunninghouders en Asiel
De focus van de G40 richt zich voornamelijk op twee thema’s:

  1. Een duidelijke regierol voor de gemeenten. Rollen en verantwoordelijkheden tussen o.a. gemeenten en Rijk moeten duidelijk zijn. Deze dienen, in het kader van gelijkheid (IBP), verhelderd te worden. Gemeenten moeten voorkomen dat ze verantwoordelijk worden voor zaken waar gemeenten geen grip en/of regie op hebben.
  2. Voldoende financiële middelen om de wet uit te voeren. Dit is een 'deal-breaker'.

Regie voor gemeentenTijdens de volgende themagroep op 6 december wordt de Flexibilisering van de asielketen verder uitgediept.

 

 


​​​​​​​Regie is voor gemeenten