Gisteravond is de Tweede Kamer geïnformeerd middels een brief over de druk op de opvangcapaciteit bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Dit wordt veroorzaakt door verschillende redenen, waaronder de evacuees vanuit Afghanistan, maar ook de beperkte doorstroom van vergunninghouders richting de gemeente. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Staatsecretaris Broekers-Knol (Asielzaken) doen daarom een oproep aan o.a. provincies en gemeenten om waar mogelijk hulp te bieden bij het vergroten van de opvangcapaciteit en het (tijdelijk) huisvesten van vergunninghouders.  

Concreet wordt gevraagd om met spoed de Provinciale (of regionale) regietafel bij elkaar te roepen voor zowel uitbreiding van de opvang, maar ook voor mogelijkheden voor huisvesting van vergunninghouders. Zowel de burgemeester als betrokken wethouders (o.a. Wonen) worden hier voor uitgenodigd.

Daarnaast wordt er een landelijk gewerkt aan het inrichten van een programmastructuur om de vraagstukken die op tafel komen zo snel mogelijk van een oplossing te voorzien.

Meer informatie Themagroep Vergunninghouders en Asiel