Donderdag 21 april debatteerde de Kamer met het kabinet over het asiel- en vreemdelingenbeleid in het algemeen en de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het bijzonder. Hiervoor hebben gemeenten via de VNG een inbreng geleverd voor het debat waarin werd aangedrongen om de opvang van Oekraïense vluchtelingen in samenhang met de opvang van reguliere asielzoekers te zien. Dat vraagt om regie. In geval van de opvang van Oekraïners werd aangedrongen op beëindiging van de versnipperde departementale aanpak en om reële, eenvoudige en integrale vergoeding van alle kosten van gemeenten. Voor gemeenten gelden drie criteria voor de opvang Oekraïne: uitlegbaar, uitvoerbaar en betaalbaar. Op de website van de G40 themagroep Vergunninghouders & Asiel is het gehele lobbydocument terug te vinden: www.g40vena.nl. In tweede termijn zijn 25 moties ingediend, die hier zijn te vinden. Over de moties zal na het meireces, op dinsdag 10 mei worden gestemd.

  • Overige informatie rondom de opvang van ontheemden uit Oekraïne is terug te vinden in de ledenbrief van de VNG.
  • We roepen gemeenten op om extra aandacht te geven aan de signalering van minderjarigen in de opvang die alleen reizen of met volwassenen reizen die niet hun ouders zijn. Bij de inschrijving in de BRP vragen we gemeenten het hele gezin persoonlijk aanwezig te laten zijn en vragen te stellen aan zowel het kind als de meereizende volwassene(n). Vragen die gesteld kunnen worden en de werkwijze zijn terug te vinden in de handreiking voor opvang minderjarige en is hier te vinden.