Esmah Lahlah volgt Rik Grashoff op als duovoorzitter van de G40-themagroep Vergunninghouders en Asiel. Lahlah (40) is sinds juni 2018 partijonafhankelijk wethouder in de gemeente Tilburg. Zij heeft naast Asiel  en Integratie ook de portefeuilles Arbeidsparticipatie, Bestaanszekerheid en Mondiale bewustwording.

Esmah Lahlah
Esmah-Lahlah (foto Leroy Sankes)


“Ik kijk met veel enthousiasme uit om met Froukje de Jonge het voorzitterschap van de G40 themagroep Asiel en Vergunninghouders in te vullen en samen met alle deelnemers en betrokken partijen de integrale aanpak van de opvang van asielmigranten en huisvesting en integratie van vergunninghouders stevig vorm te geven. Ik maak me er hard voor dat je in de regio een opvangplek krijgt, waar je ook als vergunninghouder kan worden gehuisvest, zodat je samen met de gemeente zo snel mogelijk aan een nieuw thuis bouwt. Zo kunnen deze nieuwe inwoners sneller verbinding maken met de maatschappij en met de beschikbare woonmogelijkheden en sociale netwerken. Met de juiste ondersteuning doen ze daarna volwaardig mee in de samenleving. Dat begint met bestaanszekerheid, een dak boven je hoofd, een basisinkomen, en vervolgens de kans op opleiding en werk en een gezond en gelukkig leven.”

Lahlah studeerde Kinder- en Jeugdpsychologie aan Tilburg University. Daarnaast behaalde zij een Doctoraat Rechten aan de Tilburg Law School van diezelfde universiteit. Ze was Hogeschooldocent Social Work bij Avans Hogeschool in Breda, werkte als Universitair Docent bij Tilburg University en was Lector Integrale aanpak kindermishandeling aan de Hanzehogeschool Groningen. Esmah Lahlah woont in Tilburg en is moeder van twee kinderen. Ze is maatschappelijk betrokken, analytisch sterk, toegankelijk en inhoudelijk gedreven. In haar wethouderschap vindt zij het belangrijk om de verbinding te zoeken met en tussen de verschillende groepen mensen in de stad.

Meer informatie: themagroep Vergunninghouders en Asiel