Integrale benadering van opvang, huisvesting en integratie
Lees de notitie

De VNG, het COA, IPO, de CdK’s en Aedes hebben - in afstemming met de ministeries van BZK, JenV en SZW - een visie opgesteld die een integrale aanpak in de opvang van asielzoekers tot aan de huisvesting en integratie van statushouders benadrukt.  Deze visie  geeft ondersteuning bij het nemen van beslissingen op dit thema, bij het inzetten van interventies en versterken van de samenwerking. 

Lees verder (VNG)

Meer informatie: themagroep Vergunninghouders en Asiel