Minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Broekers-Knol (JenV) hebben de Tweede Kamer een afschrift gestuurd van de brief die is verstuurd aan Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders na de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie van 18 november 2021. In deze kamerbrief zijn tevens opgenomen: een Overzicht van voorwaarden waar locaties aan moeten voldoen, de Verdeling opgave 1.200 extra opvangplekken per provincie, de Opgave inlopen achterstanden taakstelling en de Ondersteuningsmaatregelen Rijk.

De VNG heeft een reactie geschreven op deze kamerbrief: Blijvende inspanning gemeenten betaalt zich nog niet terug. Hierin is te lezen dat gemeenten eind 2021 en in 2022 voor een immense opgave staan om te voldoen aan de steeds groeiende behoefte aan asielopvang- en huisvestingslocaties. Door ontbrekende compensatie van 10 miljoen euro voor opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen dreigt het draagvlak snel af te nemen.

Meer informatie: