Nieuws

G40 reactie op Nationaal Programma Circulaire Economie

De G40 is blij met de komst van het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). Donderdag 20 april bespreekt de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat het nieuwe programma. Als voorbereiding op het commissiedebat stuurde de G40 een reactie naar de commissie. Deze reactie is een aanvulling op de brief van G4 steden met Eindhoven en Groningen. In de G40 reactie vragen wij om aandacht voor het volgende.

Onze ervaringen: aanscherping MPG-norm mogelijk
Afgelopen jaren bleek in de praktijk bij het landelijk project ‘Samen Versnellen’ dat het halen van een MPG-norm (Milieu Prestatie Gebouwen) van 0,7 en 0,6 nu al goed mogelijk is. Een toekomstige MPG-norm van 0,5 wordt breed gedragen, o.a. door organisaties als NEPROM, AEDES, IVBN en Bouwend Nederland, als de waarde waarbij echt duurzame materialen worden gebruikt. Een snelle(re) invoering van deze waarde geeft een enorme impuls aan het circulair bouwen.

In de regio samenwerken: ondernemers en overheid
De transitie naar een circulaire economie bevindt zich in een stroomversnelling. Dat vraagt op dit moment om een maatwerkaanpak in samenwerking met de regio’s. Om systeemverandering te realiseren, is niet alleen intensieve samenwerking tussen rijk en regio nodig, maar ook in de regio zelf tussen ondernemers en overheidsinstanties. In het NPCE is aandacht voor het stimuleren van nieuwe circulaire verdienmodellen, waaronder verdienmodellen waarin wordt overgegaan van verkoop naar huur en lease van producten. Deze beweging zien wij, zeker ook vanuit een regionale aanpak, als kansrijk. Ook het invoeren en bijhouden van een materialenbalans bij bedrijven voor zowel nieuwe, als recyclestromen, versnelt de transitie naar een circulaire economie en beschouwen wij daarom als waardevol.

G40 vraagt steun om samenwerking te verstevigen
Samen met het Rijk en de G4 willen de G40 steden zich met volle overtuiging inzetten voor een volledig circulaire economie in 2050. Wij vragen de commissie ons hierin te ondersteunen en de samenwerking tussen het Rijk, de markt, G4 en G40 te verstevigen zodat de uitvoering verder kan worden vorm gegeven en versneld.