Nieuws

Grote opkomst bestuurlijke Netwerkdag in Amersfoort

Afgelopen woensdag, 31 mei, vond op een prachtige locatie in Amersfoort de Bestuurlijke Netwerkdag van de G40 plaats. In de oude Prodentfabriek kwamen ruim 160 bestuurders van onze 41 steden bij elkaar. 

Nadat onze voorzitter, Paul Depla, opende, heette Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort, iedereen welkom door onder andere de kennis van Amersfoort te testen met een heuse quiz. Lucas Bolsius droeg vervolgens nog even symbolisch het stokje over aan burgemeester Sander Schelberg, want in Hengelo gaat in september de tweedaagse netwerkdag plaatsvinden.

Vervolgens gingen aanwezigen in gesprek met onze speciale gast, minister Hanke Bruins Slot van BZK, over haar actieagenda Sterk BestuurZowel het panel, bestaande uit Liesbeth Spies, Paul Depla en Karin Schrederhof, als gasten in de zaal, kregen van gespreksleider Arjen Gerritsen de ruimte om vragen, opmerkingen en zorgen te delen met de minister.

Een meer uitgebreide terugblik volgt in onze berichtgeving, maar duidelijk was dat we elkaar hard nodig hebben; steden kunnen de minister helpen bij de uitvoering van haar actieagenda en op haar beurt kan de minister steden helpen door de juiste randvoorwaarden te creëren. Of zoals Paul Depla zei: “Het succes van de steden is het succes van het kabinet.” Goede gesprekken volgden over onderwerpen als “vertrouwen” en “financiën”, thema’s waar we de komende periode nog veel vaker met elkaar over in gesprek gaan.

Dat gebeurde ook tijdens het vervolgprogramma, waar bestuurders van de pijlers Sociaal, Fysiek en Economie en werk bij elkaar kwamen, evenals vele themagroepen. Er werd uitgebreid stil gestaan bij actualiteiten zoals de Hervormingsagenda Jeugd, de zorgen over de gemeentefinanciën, klimaat en de woonopgave. Ondertussen waren er stadswandelingen om op een leuke manier kennis te maken met het oude, nieuwe en toekomstige Amersfoort, en dat in een heerlijk zonnetje! Amersfoort bedankt voor je gastvrijheid!

Bekijk de terugblik op de G40 netwerkdag

 

Noteert u alvast in uw agenda: 28 en 29 september zijn we met onze G40-netwerkdagen te gast in Hengelo!  

Meer informatie over de bijeenkomsten deze dag: