Tijdens de bestuurlijke netwerkdag agendeerden de themagroepen Leefomgeving en Stedelijke transformatie en Slimme duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing de urgentie van water en bodem sturend. En dat niet alleen, Joost van Halem (programmamanager water en bodem sturend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) benadrukte vanuit het Rijk de urgentie samen met wethouder Leon Geilen (Sittard-Geleen): Het is niet vraag meer of het bodem en water sturend kan, maar hoe je het doet.

En dat hoe liet Martin Peersman (programmamanager BRO van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) zien met de digitale tweeling voor de fysieke leefomgeving. Zijn oproep? Gebruik de data van boven én ondergrond, werk je plannen uit in 3D en vooral: werk samen op dit thema met elkaar. Een voorbeeld van die samenwerking is het DMI ecosysteem, waarin de themagroep Slimme duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing met elkaar samenwerkt op concrete usecases? Hoe ze dat doen? Dat hoort u tijdens de bestuurlijke netwerkdag in september.

En wilt u aan de slag met water en bodem sturend? Er komt een bestuurlijke klankbordgroep WBS in stedelijk gebied onder voorzitterschap van Leon Geilen over de uitvoeringsstrategie. Mail voor meer informatie naar Esme.Berkhout@vng.nl.