Verstedelijking is een integrale gebiedsopgave. Om steden vitaal te houden is ruimte voor economische activiteiten essentieel. Het kabinet heeft geld vrijgemaakt voor woningbouw en klimaatadaptatie, er moet ook geïnvesteerd worden in ruimte voor werken. Dit en andere onderwerpen werden besproken tijdens de druk bezochte bestuurlijke netwerkdag in Amersfoort en het daarop volgende ambtelijk overleg.

Transities

De economie is in beweging. De energietransitie, digitalisering en de noodzaak tot verduurzaming maakt dat werk verandert. Werk kan voor een deel gecombineerd worden met andere functies, wat kansen biedt voor gemengde stadsdelen. De circulaire economie vraagt om extra ruimte, deels op terreinen waar een hoge milieucategorie mogelijk is. Nieuwe werklocaties worden beperkt door onvoldoende capaciteit op het energienetwerk en door een gebrek aan stikstofruimte. In veel steden zijn bedrijventerreinen verouderd, publieke en private investeringen zijn nodig om toekomstbestendig te kunnen zijn.

Betaalbaarheid onder druk

Een lastig dilemma bij gebiedsontwikkeling: woningen leveren voor projectontwikkelaars meer op dan bedrijfsruimte, terwijl bedrijfsruimte voor de ondernemer betaalbaar moet blijven. Ondernemers hebben al te maken met kostenstijgingen door duurdere grondstoffen en energie.  

Financiering

Gemeenten hebben te maken met een sectorale financiering door het Rijk. Er is geld  voor woningbouw en klimaatadaptatie, maar niet voor economie. Dat is wel nodig om betaalbare en toekomstbestendige werklocaties te behouden. Platform31 heeft diepte-interviews in tien G40-steden gehouden over successen, kansen, knelpunten en wat er nodig is om voldoende ruimte voor werken te behouden. De G40 denkt mee aan de nieuwe nota van het ministerie van EZK; ruimte voor economie. Financiering is een belangrijk knelpunt. In sommige regio’s bestaat een ontwikkelingsmaatschappij voor bedrijventerreinen, die deels revolverend kan zijn, maar met een onrendabele top. De G40 en de stedelijke economie zouden geholpen zijn met meer financieringsmogelijkheden om werklocaties vitaal te houden.

Andere initiatieven

Tijdens de bestuurlijke netwerkdag werden ook andere initiatieven besproken om de stedelijke economie te versterken:

  • De G40 ontwikkelt prototypes voor een effectieve ondersteuning van het brede MKB.
  • Ondernemers staan voor de opgave verdienmodellen te ontwikkelen die concurrerend zijn in een klimaat-neutrale, inclusieve en digitale economie.
  • De G40 denkt met andere partijen mee aan de ontwikkeling van een nationaal human capital-fonds. Het is belangrijk dat de beroepsbevolking in staat is om met de economie mee te bewegen.
  • In de maak is een initiatief voor samenwerking op het gebied van logistiek in de binnenstad, gezamenlijk in gesprek met de landelijke bestel- en vrachtbedrijven, verminderen van CO₂-uitstoot en verbeteren van het verblijfsklimaat. 

Meer informatie: Pijler Economie & Werk