De fysieke pijler van de G40 heeft aangegeven, mede in het licht van de Agenda Stad van het Rijk, stedelijke vernieuwing/stedelijke vitaliteit als een speerpunt voor de komende vier jaar te benoemen. In oktober 2014 is hiervoor een werkgroep in het leven geroepen. De volgende steden nemen deel aan de werkgroep: Maastricht, Groningen, Delft, ’s-Hertogenbosch, Enschede, Almelo, Lelystad, Haarlem, Zoetermeer en Almere. Platform31 is betrokken als inhoudelijk adviseur van deze werkgroep. Ook het ministerie van BZK is inhoudelijk betrokken.

De werkgroep heeft een notitie opgesteld waarin enerzijds de belangrijkste inhoudelijke thema’s en opgaven staan beschreven waar Nederlandse G40 steden de komende jaren aan werken. Anderzijds wordt het Rijk uitgedaagd om in samenwerking met steden de belangrijkste doelstellingen te verwezenlijken en huidige belemmeringen weg te halen. De werkgroep ziet een overlap en synergie is met vraagstukken of werkgroepen uit andere domeinen. De werkgroep ziet dan ook kansen om vanuit een interdisciplinair perspectief te zijner tijd kennis uit te wisselen met werkgroepen uit andere domeinen.

Het thema stedelijke vernieuwing wordt op drie niveaus aangevlogen:

  1. Regionaal niveau
  2. Stedelijk niveau
  3. Wijkniveau


Agenda Stad en de Europese Urban Agenda zijn belangrijke vehikels om hier een impuls aan te geven en het belang van de middelgrote stad onder de aandacht te brengen. Daarbij wil de themagroep nadrukkelijk het thema stedelijke vernieuwing ‘terug op de agenda van het Rijk' brengen, met expliciet aandacht voor de stedelijke woonmilieus in een sociaal-maatschappelijke context.

Wethouder Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen) is trekker van de themagroep Stedelijke vernieuwing.

Nieuws

Agenda