Een brede coalitie van 60 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector tekende vandaag het nieuwe digiAkkoord tot 2030. Daarmee zetten zij zich de komende jaren actief in voor de versnelling van de – noodzakelijke - digitalisering en ketenoptimalisatie. Ook de themagroep Slimme duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing van de G40 tekenen dit digiAkkoord.

Versnellen gebeurt met zogenoemde digiDeals: tastbare projecten over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data, over vertrouwen en samenwerking in de hele keten. De ondertekening vond plaats tijdens het Ketenstandaard Bouw en Techniek Congres 2023 in Nijkerk, met een groot gedeelte van de ondertekenaars op het podium.

De brede steun voor dit akkoord, hangt volgens Joseph Kuling, voorzitter van de Bouw Digitaliseringsraad (BDR), samen met een groot besef van urgentie.

“Van ontwerpers en bouwers tot en met beheerders van gebouwen; Allemaal staan we voor forse maatschappelijke en individuele opgaven. Energietransitie, klimaatadaptatie, opschaling van woningbouw en infra-vervanging. Dat alles met zo min mogelijk uitstoot én circulair. Dit moet ieder in z’n eigen organisatie en keten bolwerken, met schaarser wordend personeel, minder tijd en hogere kosten. Versnelde digitalisering en data-gedreven ketensamenwerking zijn dan keiharde randvoorwaarden om dingen samen toch voor elkaar te krijgen. We zijn blij dat steeds meer partners daarop inzetten.”

Wat omvat het digiAkkoord tot 2030?
Veel betrokken partijen bij het digiAkkoord tot 2030, waaronder het ministerie van BZK, koepelorganisaties zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes, en bedrijven en organisaties die actief zijn in de gebouwde omgeving, legden in 2019 de basis voor het digiGO netwerk.

Voortbouwend op de sterke samenwerkingsbasis die er met digiGO nu bestaat, is het digiAkkoord tot 2030 een duidelijke nieuwe stap in het sneller benutten van digitaliseringskansen. In digiDeals werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samen in concrete projecten en ontsluiten kennis, ervaring en netwerk om die te realiseren.

De voorzitters van de G40 themagroep ‘Slimme duurzame verstedelijking’ Maarten Burggraaf, wethouder van Dordrecht, en Marco Wenzkowski, wethouder van de gemeente Apeldoorn, ondertekenen ook het digiAkkoord: "We kunnen de maatschappelijke opgaven en ambities op gebied van digitalisering alleen samen met ketenpartners voor elkaar krijgen. Daarom zijn we blij met de nieuwe samenwerking in het digiAkkoord."

Meer informatie

  • De gehele tekst van het digiAkkoord tot 2030 is te downloaden via de digiGO website: digigo.nu/tekst_digiakkoord2030. Nieuwe partijen kunnen zich daar nog steeds melden als medeondertekenaar of als ze een digiDeal willen voorstellen.
  • Een actueel overzicht van de ondertekenaars.
  • Meer over digiGO vind je op de digiGO.nu website.