‘Inspelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt; kansen voor onze beroepsbevolking’. De titel van een position paper van het stedennetwerk G40, en in 2020 met Covid-19 belangrijker dan ooit. Op donderdag 24 september vond een werkconferentie plaats van de SER en de G40 waarin lessen werden getrokken uit het landelijk netwerk regionale projecten Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap adviseerde het kabinet onlangs meer in te zetten op een nationaal omscholingsprogramma voor tekortberoepen, een toekomstbestendige arbeidsregelgeving (advies Commissie Borstlap) en een persoonlijk ontwikkelbudget. Het kabinet maakte op 23 september bekend meer geld uit te trekken voor van werk naar werk trajecten en de participatie van jongeren op de arbeidsmarkt. Dit geld moet gaan landen in regionale ecosystemen of Human Capital Agenda’s. Onze wethouders Economie en Werk spraken met de vertegenwoordigers van het SER-netwerk. Lees het uitgebreide verslag van de bijeenkomst (pdf).

Met bijdragen van:

  • Camiel Jansen, ministerie van SZW over de landelijke inzet op het programma Van werk naar werk
  • Paul van Dijk, Nederlands Comité voor Ondernemerschap
  • Gertrude van Erp, VNO-NCW en MKB Nederland
  • Henk Boes, Actie-agenda LLO SER
  • René de Heer, trekker van het thema Human Capital bij de G40

De Breakoutsessie regio vond plaats onder begeleiding van de wethouders economie en werk van de G40.
U kunt de volgende presentaties downloaden: