Recent heeft een zestal G40-gemeenten, die deel uitmaken van de themagroep Smart Cities en tevens als koploper willen fungeren op het gebied van digitalisering, strategisch overleg gevoerd. Daarbij zijn op basis van de inventarisatie door Capgemini van Smart City projecten in de G40-gemeenten zes thema’s benoemd. We nodigen u van harte uit om vanuit uw gemeente hierbij aan te sluiten.

Die thema’s en koplopergemeenten zijn:

  • Smart Living –Dordrecht: wethouder Maarten Burggraaf
  • Smart Governance – Zwolle: wethouder Michiel van Willigen
  • Smart Citizen – Heerlen: wethouder Adriane Keulen
  • Smart Environment – Amersfoort: wethouder Fatma Koşer Kaya
  • Smart Mobility – Apeldoorn: wethouder Wim Willems
  • Smart Economy – Helmond: wethouder Cathalijne Dortmans

In de bijlage van de brief treft u de thema’s met een beknopte toelichting welke zijn gekoppeld aan de zes koplopergemeenten. Dit is zoals beschreven in het rapport Smart Cities in de G40. In de inventarisatie van Capgemini wordt geconstateerd dat veel pilots op het gebied van digitalisering alleen op lokale schaal plaatsvinden. Door samen te werken en aan te sluiten bij de politiek-bestuurlijke prioriteiten kan meer efficiëntie en slagkracht worden bewerkstelligd. De zes koplopergemeenten zijn daarom op zoek naar andere G40-gemeenten die bij het gekozen thema willen aanhaken. U wordt van harte uitgenodigd om op basis van uw eigen projecten op het vlak van digitalisering aansluiting te zoeken bij een of enkele van de koplopergemeenten.

Lees de brief (pdf)