Nieuws

Rijk en gemeenten moeten samen bouwen aan slimmere steden

Meer samenwerking tussen steden, oplossingen sneller opschalen en een gezamenlijke investeringsagenda met Rijk en provincie. Dat zijn de voornaamste conclusies uit het onderzoek onder de 40 grote steden naar slimme toepassingen en digitale technieken die zij toe passen bij het behalen van de overheidsdoelstellingen op gebied van wonen, klimaat, mobiliteit en energietransitie. Op donderdag 24 september overhandigde Wim Willems, wethouder Gemeente Apeldoorn namens de G40 themagroep Smart Cities het adviesrapport aan Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van het Stedennetwerk G40.

 

Smart cityIn 2016 is in opdracht van het kabinet de NL Smart City strategie opgesteld. Dit thema heeft het Stedennetwerk G40 omarmd vanwege de mogelijkheid om met innovatieve oplossingen uit de digitale wereld maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, zoals op het gebied van klimaat (reductie CO₂-uitstoot, fijnstof, stikstofdepositie, etc.), mobiliteit, energietransitie en op sociaal vlak. Uit de inventarisatie blijkt dat er inmiddels ruim 400 initiatieven en projecten zijn in de 40 grote gemeenten (100.000+ gemeenten). Maar ook dat het wiel regelmatig opnieuw wordt uitgevonden en goed werkende oplossingen niet of niet snel genoeg worden opgeschaald naar een regionaal of landelijk niveau.

"Met deze inventarisatie weten we nu niet alleen welke steden met welke vraagstukken en oplossingen bezig zijn, maar ook waar de grootste uitdagingen liggen en waar oplossingen worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. Zo kunnen we als gemeenten de krachten bundelen en onze middelen en mensen effectiever inzetten", aldus Wim Willems, wethouder Gemeente Apeldoorn namens de G40 themagroep Smart Cities. "Daarnaast bieden we als Stedennetwerk G40 het Rijk een aanzet tot een gezamenlijke samenwerkingsagenda. Ik nodig het Rijk, namens de G40, van harte uit om gezamenlijk in deze agenda te investeren. Wij kunnen dan niet alleen versneld en effectief de gezamenlijke doelstellingen realiseren op het gebied van wonen, klimaat en mobiliteit, maar ook een impuls geven aan het bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs."

Het onderzoek is uitgevoerd door Capgemini Invent, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Stedennetwerk G40, begeleid door de gemeente Apeldoorn als medevoorzitter van de G40 themagroep Smart Cities. Het onderzoek vond plaats tussen mei en augustus 2020. Het onderzoeksrapport geeft een overzicht van de actuele stedelijke problematiek, een inventarisatie van Smart City projecten in de G40 en een omschrijving van de knelpunten en de kansen in de transitie naar een slimme stad.

Lees: