Digitalisering is één van de belangrijke transities in de economie. De G40 richt zich op de rol van de overheid; wat kan een gemeente stimuleren en wat kan of moet de gemeente regelen. De gemeente heeft daarbij te maken met bedrijven die voorop (willen) lopen, bedrijven die tot nu toe weinig zijn aangehaakt en inwoners die gevraagd en ongevraagd te maken krijgen met de nieuwe ontwikkelingen, met als vraagstukken het garanderen van de rechtstaat en het eigendom van data. De nieuwe technologische ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden om vraagstukken op het gebied van klimaat, mobiliteit, gezondheid en participatie op een nieuwe manier aan te pakken. Slimme steden werken hierin samen.

De belangrijkste aandachtspunten van de themagroep zijn:

  • Principes voor de digitale samenleving
  • Ethische vraagstukken
  • Inrichten kennisuitwisseling en bewustwording
  • Datagericht werken
  • Samenwerken met andere partners.

Met de G4 hebben we een position paper geschreven; Op weg naar een digitaal vaardige samenleving en wensbare slimme steden (pdf).

Bestuurlijke trekkers:

  • Michiel van Willigen (Zwolle)
  • Wim Willems (Apeldoorn)

Contactpersoon: Rolf Tjemmes r.tjemmes@apeldoorn.nl

Agenda:

  •  

Actueel: