Gemeente Nijmegen is zich bewust van haar rol om te zorgen voor de digitale leefbaarheid en de digitale weerbaarheid van de inwoners van haar stad. De samenleving wordt immers steeds meer digitaal, waardoor de afhankelijkheid hiervan toeneemt. Op 29 januari hebben een 20-tal organisaties - onder wie de universiteit, de hogeschool, ROC, woningcorporaties en ondernemers  - samen met burgemeester Hubert Bruls het manifest Wij zijn Open en Weerbaar Nijmegen getekend.

Open, omdat we aan de samenleving willen laten zien hoe wij omgaan met gegevens, waarvoor we ze gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat we niet meer gegevens gebruiken dan echt nodig is.
 

Weerbaar, omdat we zien dat er een nieuwe groep mensen ontstaat die zich onvoldoende bewust is van de mogelijke gevolgen van hun gedrag op internet, zoals identiteits- en  internetfraude, schending van de privacy en andere vormen van misbruik van persoonlijke gegevens. We willen onze burgers helpen om weerbaar te worden in hun gedrag binnen de digitale wereld.

 


De gemeente Nijmegen wil zelf het goede voorbeeld geven. Onder meer door te werken met een gedragscode voor het werken met gegevens. En door verschillende doelgroepen (scholieren, ouderen, studenten) digitaal vaardig en weerbaar te maken. De gemeente is ervan overtuigd dat marktpartijen, instellingen, overheden en inwoners van Nijmegen samen de digitale stad maken. De gemeentelijke overheid regisseert en reguleert waar dat nodig en mogelijk is om de toegang tot, de beschikbaarheid en de veiligheid van de digitale stad te waarborgen. Na het ondertekenen van het manifest gaat gemeente Nijmegen met de betrokken organisaties aan de slag om het manifest toepasbaar te maken. Zo zal de gemeente op 19 februari, tijdens de labjesmarkt, de uitgangspunten van het manifest verder concretiseren. Dan kunnen de betrokken organisaties zich het manifest eigen maken, elkaar leren kennen en in de toekomst vinden. 

Het is niet alleen een manifest voor Nijmegen, want bij de ondertekening waren ook Den Bosch, Enschede en Amsterdam aanwezig. Ook zij onderzoeken of ze er in hun gemeente mee aan de slag kunnen. Dat kan iedere gemeente doen, met activiteiten die passen bij de partners met wie je optrekt en waar je staat in je eigen ontwikkeling van je organisatie.

Nijmegen open en weerbaar

Meer informatie: themagroep Smart cities van de G40. Kennisdossier Smart society.