De themagroep Woningmarkt stond grotendeels in het teken van Een thuis voor iedereen, het advies van de werkgroep onder leiding van Bernard ter Haar over de huisvesting van aandachtsgroepen, zoals vergunninghouders, mensen die uitstromen uit een zorginstelling, arbeidsmigranten, woonwagenbewoners etc. De werkgroep pleit voor korte termijnmaatregelen die quick wins opleveren, een sluitend stelsel van regels en voorzieningen voor 18-23-jarigen, zodat zij niet meer tussen de wal en het schip vallen en een integrale aanpak voor alle aandachtsgroepen, waarin Rijk en gemeenten interbestuurlijk samenwerken om in 2030 echt iedereen een thuis te kunnen bieden. De regio’s Parkstad Limburg en de MRA zijn al enthousiast over het advies en willen ermee aan de slag, zo vertelden burgemeester Roel Wever van Heerlen en wethouder Songul Mutluer van Zaanstad.

Aansluitend gaf de Rabobank en presentatie over hun concept voor tijdelijke woningen: smartbuilds, waarmee snel kwalitatief goede en herbruikbare tijdelijke woningen gerealiseerd kunnen worden, als gemeenten locaties hebben. Meewerken aan oplossingen voor de problemen op de woningmarkt is voor de leden van de Rabobank een belangrijk thema, vandaar dit concept. Wellicht ook een goede manier om ook voor aandachtsgroepen snel meer huisvesting te kunnen bieden.

Meer informatie: themagroep Woningmarkt