In de themagroep Leefomgeving en stedelijke transformatie, lichtte programmamanager Gido ten Dolle (ministerie van BZK) zijn programma Mooi Nederland toe. Het ministerie heeft haar capaciteit en inzet op ruimtelijke samenhang en kwaliteit flink vergroot. En dat is hard nodig met alle grote opgaven die voor ons liggen. De bestuurders onderschreven het belang van uitgaan van je eigen DNA (herkomstwaarde) en van daaruit toekomstbestendig ontwikkelen (zie afbeelding).
 

Mooi Nederland
Ruimtelijke kwaliteit. Bron: Mooi NL, ministerie van BZK 


Het ministerie wil daaraan bijdragen door toekomstperspectieven uit te werken op de lange termijn (2030 – 2050 – 2100) én gebiedsperspectief op kortere termijn te ontwikkelen. Bestuurders vonden elkaar in het beeld dat ruimtelijke kwaliteit níet subjectief is, maar een discipline. Daar moeten we in investeren: in mensen, in processen en in het uitdragen ervan. We kunnen elkaar als steden versterken door te delen hoe we ruimtelijke kwaliteit een stevige positie geven in de brede afwegingen.