In de sessie over Social Impact Bonds (SIBs) op de Regiodagen Gemeentefinanciën van het ministerie van BZK kregen de deelnemers de complexiteit van een SIB weerspiegeld. Platform31, KplusV leek het instrument na een theoretische introductie nog overzichtelijk, niets blijkt minder waar uit de praktijkvoorbeelden van de gemeenten Rotterdam, Enschede, Veldhoven en Venlo (samen met Rendiz en Rabobank). De sprekers deelden hun inzichten en ervaring van een intensief proces, betrokken partijen, beoogde resultaten en do’s & dont’s om het een volgende keer nog beter te doen.

De meest opvallende zaken op een rij:

  • Het inrichten van een SIB kost veel tijd (2 tot 3 jaar): je hebt op alle echelons van de gemeente kartrekkers nodig, die visie en motivatie hebben voor het lange termijn resultaat.
  • Het instrument is geschikt voor het realiseren van maatschappelijke doelen, waarbij zowel de inzet van publieke en private partijen nodig zijn.
  • Maatschappelijke doelen liggen vaak breder dan alleen toegang tot het verkrijgen van een plek op de arbeidsmarkt (zoals het verbeteren van de taalkennis en cultuur van Nederland of het versterken van de gezondheid).
  • De inrichting van de overeenkomst is divers: van onderdeel van de gemeente begroting tot het inpassen in een bestaande leveranciersrelatie.
  • Inmiddels is door diverse partijen al ervaring opgedaan met de SIB, waardoor sneller kan worden vastgesteld of een SIB het juiste financieringsinstrument is voor het bereiken van het doel.

Zie ook: