Tijdens de bestuurlijke netwerkdagen van de G40 kwam de Sociale pijler voor het eerst bij elkaar in de nieuwe samenstelling. Verschillende onderwerpen hebben de revue gepasseerd: de thema’s voor de komende bestuursperiode, de integraliteit van de verschillende thema’s en wat dit betekent voor de themagroepen en de lobby van de thema’s. De sfeer in de bijeenkomsten was positief en enthousiast.

DortmansCathalijne Dortmans, de voorzitter van de Sociale pijler en ook de voorzitter van de VNG-commissie ZJO, heeft de vergadering voorgezeten en begeleid. Bij de opening van de vergadering heeft ze verteld hoe de Sociale pijler zich heeft geprofileerd de afgelopen jaren en waarom het een goed en stevig netwerk is om actief in te worden. Ook heeft ze benoemd dat we de afgelopen maanden gesprekken hebben gevoerd met verschillende bewindslieden. Denk aan de staatssecretaris Van Ooijen over de Hervormingsagenda jeugd, preventie en de doorontwikkeling Beschermd Wonen. Ook met minister Schouten is er een gesprek gevoerd over armoede en de bestaanszekerheid dat in het gedrang komt voor steeds meer mensen. Binnenkort vindt er ook een gesprek plaats met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Van der Burg. En zo zijn we als G40 netwerk steeds meer in het vizier.

Er waren een aantal bekende wethouders aanwezig, maar vooral veel nieuwe gezichten. Na een uitgebreide kennismaking waarin de verschillende portefeuilles en benoemingen in de VNG-commissies aan de orde kwamen, hebben we uitgebreid met elkaar stil gestaan bij de verschillende thema’s van de komende tijd. Cathalijne heeft toegelicht dat we voorstellen om met de huidige themagroepen door te gaan, te weten: Armoede en Schuldhulpverlening, Zorg Jeugd en Onderwijs, Wonen Welzijn en Zorg en Vergunninghouder en Asiel, maar ook op zoek gaan naar dwarsverbanden waar we verschillende projecten voor op kunnen zetten. Nadrukkelijk is aangegeven dat de bestuurders van het G40-netwerk zelf de agenda bepalen.

De bestuurders hebben onder andere de volgende (overkoepelende) thema’s benoemd als thema’s waar de focus de komende jaren op zou moeten liggen:

  • Diversiteit en inclusie.
  • Verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, waarbij PO- en VO-raad meer betrokken mogen worden.
  • Organiseren van draagvlak. Hoe zorgen we ervoor dat we draagvlak organiseren voor beleidsmatige keuzes die gemaakt worden. Denk aan de maatschappelijke opvang voor verschillende doelgroepen.
  • Mentale gezondheid.
  • Laaggeletterdheid.
  • Toenemende polarisatie in Nederland.

Floriade G40Alle themagroepen gaan aan de slag om doelen ten aanzien van kennisdeling, -ontwikkeling en lobby te formuleren, zodat we tot goede speerpunten voor de pijler in deze bestuursperiode komen. 

Bestuurders die niet bij de netwerkdagen aanwezig waren en wel interesse hebben om deel te nemen aan een of meer themagroepen, kunnen zich daarvoor aanmelden bij Hind Darid (secretaris Sociale pijler) door een mail te sturen aan h.darid@helmond.nl.  

Lees ook: