De covid-19-crisis laat zien hoe belangrijk digitalisering is in onze samenleving. We werken zoveel mogelijk thuis en hebben contact met elkaar via internet, e-mail, videobellen, et cetera. Velen krijgen thuis online onderwijs. En contact met de huisarts of andere gezondheidsinstanties verloopt zoveel mogelijk via telefoon of internet. En ondertussen proberen we met data gedreven werken de verspreiding van het virus inzichtelijk te maken en zo mogelijk tegen te gaan. De themagroep Smart Cities onderschrijft dat dit allemaal veilig, inclusief en op een ethisch verantwoorde manier moet in de zich snel ontwikkelende digitale samenleving.

De huidige realiteit laat mooie dingen zien in de digitale wereld. Maar er is ook een schaduwkant. Niet iedereen is in staat mee te doen. Dat is problematisch als je bijvoorbeeld contact zoekt met een gezondheidsinstantie. Maar ook als je daardoor niet in staat bent digitaal onderwijs te volgen, de kans op onderwijsachterstand is dan groot.

Veilige, inclusieve en ethisch verantwoorde technologische- en digitale oplossingen moeten de stedelijke- en maatschappelijke opgaven ondersteunen. En daarmee bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven in de steden. Steden waarin iedereen kan meedoen, ook de minder digitaal vaardigen. En ook om de economische stabiliteit te behouden – innovatieve bedrijven beleven nu moeilijke tijden.