Hoe maak je een woonwijk weer leefbaar en vitaal voor iedereen? In het magazine ‘Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!’ delen we twaalf sterke praktijkvoorbeelden vanuit alle Nederlandse windstreken.

publicatieEen vitale wijk ontstaat door samenwerking tussen gemeente, woon-, zorg en welzijnsorganisaties én bewoners in de wijk. Hierover maken partijen jaarlijks prestatieafspraken. Per 1 januari stellen alle gemeenten volgens de gewijzigde Woningwet een woonvisie op. Welke vorm organisaties daaraan geven, mogen ze zelf bepalen. Het gaat erom dat urgente vraagstukken op lokaal niveau opgepakt worden en die verschillen immers per gemeente. De twaalf praktijkvoorbeelden laten zien hoe je samen kunt werken aan een wijk die als ‘thuis’ voelt voor alle bewoners.

Twaalf voorbeelden

Sommige voorbeelden zijn al ver doorontwikkeld met mooie resultaten. Andere staan nog midden in de klei van het polderlandschap van Nederland. Maar wat al deze voorbeelden gemeen hebben is dat er een samenwerking is gestart tussen verschillende partners waarbij de behoefte van de bewoner centraal staat en waar stappen vooruit worden gezet. Voor mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben is het daarbij belangrijk dat ze hun buren kennen en dat deze buren weten wat er speelt. Maar ook dat de zorginstelling betrokken blijft zolang het nodig is en de andere partners in de wijk kent.

De volgende voorbeelden staan centraal in het magazine:

 • Proeftuin Ruwaard – Oss
 • Majella Wonen – Utrecht
 • Aanpak Sunny Selwerd & Wijkbedrijf Selwerd – Groningen
 • Onze buurt De Posten – Enschede Zuid
 • Raamafspraken – Alkmaar
 • Populatiebekostiging – Alphen aan den Rijn
 • Tien werkafspraken ‘Thuis in de wijk’ – Amsterdam
 • Uitstroomconvenant – Assen e.o.
 • Gezamenlijke aanpak – Hoorn
 • Methode Moderne Devoten – Nijmegen
 • Wooncirkels – Noord-Holland
 • Armoedecoalitie – Utrecht

Lees het magazine Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!

Webinarreeks: Zo doen we dat! De Ruwaard in Oss trapt af

De landelijke coalitie organiseert de komende maanden vier webinars onder de noemer ‘Zo doen we dat!’. Deze webinars helpen gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties met het maken van prestatieafspraken.

 • Het eerste webinar vond op woensdag 9 februari plaats vanuit Oss. 
 • Majella Wonen in Utrecht, dinsdag 22 maart van 14.30 – 15.30 uur. Aanmelden
 • Selwerd in Groningen, donderdag 14 april van 15.00 – 16.00 uur. Meer informatie
 • De Posten, woensdag 25 mei van 14.30 tot 15.30 uur. Meer informatie

Maatschappelijke coalitie aan de slag met leefbare en vitale wijken

Een maatschappelijke coalitie nam samen met Platform31 het initiatief voor het digitale magazine vanuit de Actieagenda Wonen. De coalitie bestaat uit Actiz, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.

Meer informatie: themagroep Stedelijke vernieuwing