Froukje de JongeNa 4 jaar als wethouder in Almere, heb ik van 1-9-2018 tot 13-2-2020 het ambt van waarnemend burgemeester in Stadskanaal, Groningen mogen vervullen. Een buitengewoon leerzame ervaring; besturen in een kleinere gemeente is wezenlijk anders dan in een grote gemeente, terwijl de taken en doelen grotendeels gelijk zijn. De stad bleef trekken en op 13 februari jl. ben ik tot mijn vreugde  opnieuw geïnstalleerd als wethouder bij de gemeente Almere. Mijn portefeuille bestaat onder andere uit: Integratie, Werk en Inkomen, Participatie, Armoede en Schulden, WMO en diversiteit en inclusie. In mijn vorige periode had ik deze dossiers ook in mijn portefeuille, ook was ik - ten tijde van de vluchtelingencrisis – de coördinerend wethouder op het vluchtelingendossier. Dat is ook nu het geval.

In mijn vorige periode heb ik mij op landelijk niveau ingezet voor de vluchtelingen. Ik heb onder andere het initiatief genomen tot de doorstart van de G40-themagroep Vergunninghouders en Asiel en heb mij vanuit het G40 Stedennetwerk vanaf dag één ingezet voor inburgeren en regie op inburgering naar gemeenten. Maar vooral ook voor het aandacht vragen voor het feit dat inburgering regelen op papier iets totaal anders is dan inburgeren in de praktijk. Dat vergt een samenleving die meewerkt en een inburgeraar die met zijn/haar hoofd en hart bereid en in staat is om zich in te zetten. Gemeenten hebben hierin, als meest nabije overheid, een zeer belangrijke taak te vervullen!

Als G40-themagroep hebben wij destijds intensief samengewerkt met de toenmalige VNG commissie Vergunninghouders en Asiel. Als voorzitter deed ik geregeld besprekingen samen met de voorzitter  asielzaken van de VNG, Jos Wienen. Als voorzitter van de G40-themagroep Vergunninghouders en Asiel heb ik onder andere deelgenomen aan een Ronde Tafel Gesprek in de Tweede Kamer over inburgering.

Graag wil ik mij opnieuw inzetten voor de vluchtelingen, daarom heb ik mij aangemeld als duovoorzitter van de G40-themagroep Vergunninghouders en Asiel. Wethouder Mario Jacobs richt zich op asielzaken, wonen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen en ik ga mij wederom inzetten voor een inburgeringsstelsel dat ook daadwerkelijk gaat functioneren.

Ik hoop u snel in het echt te mogen ontmoeten.

Froukje de Jonge
Wethouder Almere

Meer informatie: