Covid-19 heeft geleid tot een versterking van de samenwerking op economisch vlak, aldus Pieter Meekels, voorzitter van de pijler Economie en werk. Tijdens de bestuurlijke netwerkdag besprak de pijler de oogst, wat men mee wil geven aan het nieuwe kabinet, en aan de nieuwe gemeentebestuurders in 2022.

Monique Esselbrugge (Vitale binnensteden) verzorgde de aftrap. Op basis van een rapport van Platform31 heeft ze 5 actiepunten geformuleerd. 

René de Heer werkt met Mariska ten Heuw en Friso Douwstra aan een nieuwe alliantie op het gebied van human capital om te komen tot een wendbare en weerbare beroepsbevolking. Voor corona was er al een onvolledige match op de arbeidsmarkt. Digitalisering is in de corona-tijd fors toegenomen, en er spelen andere transities in de economie. Als we niets doen neemt de mismatch toe. De wethouders werken zelf aan een samenhangende aanpak in de regio. Ze zijn in gesprek met landelijke stakeholders om die regionale samenwerking zo goed mogelijk te faciliteren. Het gaat dan om de ministeries van EZK, OCW en SZW, maar ook om werkgevers- en werknemersorganisaties, de onderwijskoepels en het UWV. De aanpak staat beschreven in een white paper, de alliantie voor een nieuwe aanpak moet dit jaar concreet vorm krijgen.

De themagroep Smart Cities heeft de afgelopen jaren flinke slagen gemaakt, aldus Michiel van Willigen. Wim Willems heeft in de G40 steden 400 smart city projecten geïnventariseerd. De themagroep is met BZK in gesprek over een aanpak voor versnelling door samenwerking. Ze willen daarbij ook aansluiten bij Europese projecten en bij mogelijkheden van het nationale groeifonds. Inmiddels heeft de themagroep zes trekkende steden, Helmond (Cathalijne Dortmans) trekt smart economy. De citydeal Een slimme stad zo doe je dat helpt in deze aanpak.

Ook de aanpak van Impact ondernemen heeft flinke slagen gemaakt. Te gast was Willemien Vreugdenhil, eerder pijlervoorzitter, nu programmamanager van de citydeal Impact ondernemen; een publiek-privaat samenwerkingsverband van inmiddels 80 partijen, waaronder een tiental G40-steden. Met regionale netwerken, de Kamer van Koophandel en RVO wordt gewerkt aan het beter faciliteren van impact ondernemers. Willemien is ook in gesprek met financieringsinstellingen.

Dit vormde een mooie brug naar de MKB-roltrap van Denis Crompvoets. De roltrap staat voor het makkelijker maken van ondernemen in een klimaat-neutrale, inclusieve en digitaal vaardige economie. Denis werkt met de opgavegroep Breed MKB van het ministerie van EZK, IPO, VNO NCW MKB NL en VNG aan de regionale ondersteunings-infrastructuur voor ondernemers.  Besproken werden de dwarsverbanden in deze aanpakken, en die zijn er veel. Digitalisering bijvoorbeeld heeft een grote impact op de ondernemers in binnensteden, en ook op de arbeidsmarkt. Goed dus om impact ondernemers en het brede MKB te faciliteren. Pieter Meekels kon tevreden zijn over de oogst. De opdracht aan Denis Crompvoets is nu alles samen te vatten op een overzichtelijk A4. Hij gaf daarvan aan het eind van de dag een eerste proeve. Deze wordt de komende maanden verder doorgesproken.

Meer informatie: Pijler Economie & werk