Nieuws

De ‘SmartCity’ is geen modegrill, zet het hoog op je agenda

Laat je inspireren via www.slimmestadzodoenwedat.nl en doe vooral mee!

Nederland kent aan aantal grote maatschappelijke en stedelijke opgaven op het gebied van onder meer wonen, klimaat, digitalisering, mobiliteit, energietransitie en de informatiesamenleving. Onze huidige aanpak biedt steeds minder vaak adequate oplossingen. Recente rapporten van het G40-Stedennetwerk laten zien dat ‘digitalisering en SmartCity-oplossingen’ een grote bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen waar wij voor staan. Paul Depla is dan ook van mening dat ‘Digitalisering & SmartCity’ geen modegrill is. Hij doet  een oproep om het hoog op de agenda te zetten. Hierbij is volgens hem onze constante verbondenheid de échte gamechanger. Deze verbondenheid maakt van een stad, een slimme stad. Daarnaast benoemt hij in een korte videoboodschap nog enkele goede voorbeelden die er al zijn. Toch zijn wij ons nog onvoldoende bewust van de mogelijkheden.

Bewustwordingscampagne

Juist daarom heeft de G40 themagroep Smart City samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Heijmans, VodafoneZiggo en de Future City Foundation het initiatief genomen voor een bewustwordingscampagne ‘Digitalisering en Smart City’. Om de voorbeelden die er al zijn beter te laten zien. Met elkaar in gesprek te gaan over de vraag ‘Hoe kan ik het organiseren?’ Samen te discussiëren hoe wij de constante verbondenheid met elkaar optimaal benutten en binnen welke randvoorwaarden wij nieuwe oplossingen willen gebruiken.

‘Digitalisering & SmartCity’

Wij kijken privé steeds meer naar Netflix, we luisteren naar onze favoriete muziek via Spotify, doen onze bankzaken via een app en kijken naar Buienradar voordat wij een mooie wandeling of fietstocht gaan maken. Allemaal voorbeelden die zonder digitalisering en nieuwe technologie niet zouden bestaan. Daarnaast zijn er ook steeds meer voorbeelden die steden en dorpen gebruiken om een bijdragen te leveren aan de maatschappelijke en stedelijk opgaven. Denk aan de slimme verkeerslichten in Apeldoorn, die zorgen voor een goede doorstroming én minder CO₂ uitstoot. Het ‘early warning flood systeem’ in Amersfoort, die voorspelt waar wateroverlast ontstaat na heftige buien, zodat preventief maatregelen kunnen worden genomen. Nieuwe technologieën die het mogelijk maken gezonde leefomgevingen te (blijven) creëren en nieuwe vormen van digitalisering om meer en beter in contact zijn met inwoners, zodat uitdagingen binnen het sociale domein eerder kunnen worden gesignaleerd en opgelost.

Er is nu al enorm veel data beschikbaar en de technologische mogelijkheden zijn ongekend. We kunnen veel meten en in kaart brengen, zodat wij meer informatie hebben om nóg betere oplossingen te ontwikkelen. Dat leidt ook tot terechte zorgen en vraagt om heldere kaders en randvoorwaarden. Laten wij daarbij niet vergeten dat het draait om de menselijke samenleving, een leefbare stad, een gezonde, democratische rechtstaat, ondersteund door digitalisering en technologie. Niet andersom!

Met een open mind en de bereidheid om samen te werken en samen te investeren, kunnen we de technologische mogelijkheden en beschikbare data ten goede inzetten binnen de normen en waarden die wij in Nederland nastreven. Om te komen tot een duurzame energievoorziening, vervoer op maat, een gezonde leefomgeving en een inclusieve samenleving.

Naast Paul Depla zijn ook anderen bevraagd over het belang van ‘Digitalisering en SmartCity’. Bekijk de reacties van:

Laat je verder inspireren en doe mee!

Laat je inspireren via www.slimmestadzodoenwedat.nl en doe vooral mee! Ook in 2022 organiseren wij verschillende bijeenkomsten en delen goede voorbeelden. Zodat wij samen uiteindelijk steeds meer de kansen kunnen pakken, nieuwe mogelijkheden die voor handen zijn inzetten om het welzijn en de welvaart van onze inwoners te vergroten, een gezondere leefomgeving te kunnen creëren en beter omgaan met de uitdagingen onze aarde.