In april is de bestuurlijk-wetenschappelijke werkgroep Sociale Impact in het leven geroepen bestaande uit Femke Halsema (vz), minister Grapperhaus (J&V), minister Koolmees (SZW), Hans Boutellier, Micha de Winter, Paul Depla, Kim Putters en Leonard Geluk. Deze werkgroep heeft op 17 mei hun eindverslag opgeleverd en aan het kabinet aangeboden.

Binnen de G40-steden is voor het eindverslag op maandag 4 mei een uitvraag gedaan. Het ging hier om handelingsperspectieven en best practises vanuit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk om de sociale impact voor de meest kwetsbare groepen (jongeren, gezinnen met opstapeling van kwetsbaarheden en inwoners die te maken hebben met schulden/armoede) zo goed mogelijk op te vangen. De uitvraag had een bijzonder strakke deadline, namelijk 2 dagen later.

De respons uit de steden was enorm, daarmee is echt een visitekaartje afgegeven. De inbreng vanuit de G40 (bundeling van alle initiatieven en maatregelen) is dan ook volledig opgenomen in het eindverslag van de werkgroep Sociale Impact (vanaf pagina 25 is het overzicht terug te zien). Een mooi succes!

Meer informatie: De Sociale pijler van de G40