Nieuws

Werkgroep Sociale impact: "De coronacrisis leidt tot meer sociale problemen in Nederland. Versterk de veerkracht in alle Nederlandse gemeenten en wissel goede initiatieven uit."

De Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact van het Coronavirus is opgericht om vanuit lokale kennis en ervaringsdeskundigheid en wetenschappelijke inzichten op korte termijn het kabinet en het lokaal bestuur te voeden met inzichten en aandachtspunten gericht op:

  1. het verzachten van de effecten van de crisis op kwetsbare burgers en
  2. de versterking van de sociale stabiliteit en veerkracht in gemeenten.

De werkgroep belicht in een verslag (pdf) drie inzichten die zij van belang acht bij de verdere besluitvorming over de routekaart naar herstel van deze crisis:

  1. De ontferming over bestaande en nieuwe kwetsbare groepen;
  2. Het versterken van de samenwerking tussen overheden en lokale coalities;
  3. Het geven van regie over eigen leven aan alle burgers en met name aan jongeren.

Deelnemers aan de werkgroep zijn: Femke Halsema (voorzitter enburgemeester Amsterdam en lid van de G4), Paul Depla (burgemeester Breda, voorzitter G40) Leonard Geluk (directeur VNG), Kim Putters (directeur SCP), Hans Boutellier (Verwey – Jonker Instituut, bijzonder hoogleraar VU) en Micha de Winter (emeritus hoogleraar Universiteit van Utrecht).

Lees het verslag van de werkgroep Sociale impact van de coronacrisis (pdf).