Op 19 maart de eerste online Netwerkdag van de G40 in het nieuwe jaar.

Met o.a. de sessie van de  themagroep Duurzaamheid over het ‘G4 Maatregelenpakket’ (11.00 - 12.30 uur).

Het definitieve programma volgt.

Meer informatie: Helen van Kan info@g40stedennetwerk.nl