Op 7 februari is het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers aangenomen. De G40 input is goed opgepakt in het Kamerdebat. De G40 ziet afbouw van de salderingsregeling als een tussenstap en heeft gepleit voor een meer structurele oplossing waarin lokale opwekking en uitwisseling van energie mogelijk en aantrekkelijk is. Dat helpt ook bij het beperken van netcongestie. De afbouw salderingsregeling voorziet daar nog niet in. Wel heeft minister Jetten geconstateerd dat het voordelig is om, richting dat decentrale energiesysteem, makkelijker direct energie aan elkaar te kunnen leveren tegen tarieven waar je samen over gaat. Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer dat vorm krijgt. Wordt vervolgd!