Op 17 januari is in de Kamer gesproken over het wetsvoorstel ‘afbouw salderingsregeling’, deze staat deze week opnieuw op de agenda. Om het standpunt van de G40 hierover helder te hebben, is een position paper opgesteld. Tijdens de bestuurlijke verdiepingssessie van de themagroep Duurzaamheid op 17 november werd dit voorstel-standpunt besproken. Dat heeft mede geleid tot inbreng vanuit de VNG aan de woordvoerders energie en wonen.

Met de voorgestelde wetswijziging wordt de salderingsregeling afgebouwd, terwijl het voorstel voor afbouw nog veel onduidelijkheden en onzekerheden bevat. Dat betreft een verplichte terugleververgoeding voor energieleveranciers. Een regeling is daarvoor echter nog niet beschikbaar en is mogelijk in strijd met EU-regels. Ook zijn er onduidelijkheden over de beoogde terugverdientijd van 7 jaar, de samenhang met warmtepompen en de effecten bij huurwoningen.

Bovendien zou afbouw van de salderingsregeling en het alternatief juist óók moeten worden bezien in het licht van de diverse problemen in energiesysteem als geheel. Denk aan netcongesties, lokale opslag, tarifering en de ontwikkelingen die zich op die vlakken voordoen. Bijvoorbeeld EU-regelgeving op het gebied van energie delen. Het wetsvoorstel voorziet daar nu niet in.

Zie ook: themagroep Duurzaamheid