Ruimte voor werken, MKB, en vernieuwing van de arbeidsmarktinfrastructuur waren de thema’s van de pijler Economie en werk tijdens de bestuurlijke netwerkdag in het monumentale stadhuis in Haarlem.

pijler Economie en werkDe wethouders economie en werk gingen in gesprek met Mirjam Visscher, directeur regio en ruimte van het ministerie van EZK. Men vond elkaar in het belang van goede werklocaties nu en in de toekomst. De wethouders zijn hier volop mee bezig, maar het is ook een zoektocht hoe we in de regio voldoende en betaalbare ruimte voor werken houden, als we ook een grote woningbouwopgave hebben. Maar nieuwe bewoners moeten ook kunnen werken. De economie verandert, de vraag naar werkruimte verandert. Voor EZK is de aandacht voor werklocaties nieuw. De G40 denkt mee in het programma werklocaties van EZK met als doel goede werklocaties te kunnen blijven bieden. En de G40 steden willen leren van elkaars aanpak.

Betaalbare huisvesting is één van de uitdagingen voor het midden- en kleinbedrijf, verantwoordelijk voor driekwart van de werkgelegenheid in de steden. Schuldenlasten uit de Corona-tijd, stijgende prijzen en een tekort aan personeel zijn er nog een paar. Een vijftiental steden gaat met de regio aan de slag om de dienstverlening aan het MKB te verbeteren. Er zijn veel regelingen om het MKB te ondersteunen, maar een deel van de ondernemers ziet door de bomen het bos niet meer. Het MKB weet gemeenten wel te vinden. Gemeenten als spin in het web van dienstverleners kunnen het MKB verder helpen om te blijven ondernemen in tijden van economische transities.

De dienstverlening staat ook centraal in de discussie met het ministerie van SZW over de uitbreiding van de arbeidsmarkt-infrastructuur. Gemeenten willen dat de vraag van ondernemer en inwoner centraal staat, en niet de doelgroep en de daarbij behorende regelingen. Het ‘no wrong door’-principe. De G40 zit in de werkgroepen Governance en Dienstverlening om de uitbreiding van de arbeidsmarkt-infrastructuur vorm te geven. Een gevolg van overleg van de centrumgemeenten van arbeidsmarkt-regio’s met minister Schouten.

De discussies waren niet vrijblijvend, de G40 gaat er verder mee aan de slag. De thema’s zijn of worden verwerkt in werkplannen voor de komende periode. Hierin staat welk resultaat de steden willen bereiken en hoe ze dat gaan doen.

Lees het complete verslag van de pijlerbijeenkomst en het verslag van themagroep Vitale binnensteden en werklocaties op het Kennisnetwerk Regionale Economie.

pijler Economie en werk