Tijdens de G40 bestuurlijke netwerkdag in Delft sprak de Pijler Economie en Werk over de aanpak van Human Capital. Veel bedrijven kunnen geen geschikt personeel vinden, maar in de steden staan nog te veel mensen zonder werk aan de kant.

Bas Vollebregt en Hatte van der Woude, wethouders in Delft presenteerden gezamenlijk het Delftse programma Werk maken van Talent. De uitdagingen: banen aan de onderkant van het middensegment dreigen door technologische ontwikkelingen te verdwijnen, het verbinden van ‘maakbedrijven’ aan Delft, de vraag naar nieuwe competenties en de mismatch in de sectoren techniek, ICT, zorg, onderwijs en logistiek. Daarnaast heeft Delft een toenemend aantal internationale studenten waarvan circa 40% na de studie in Nederland wil blijven.

Bas Vollebregt: "Door verschillende partijen nog beter bij elkaar te brengen, ontstaan er nieuwe kansen voor bedrijven om talenten op ieder niveau in te zetten op de arbeidsmarkt. Bovendien zorg je door deze aanpak dat talent en kennis nog beter beschikbaar wordt voor bedrijven in een tijd van schaarste". Hatte van der Woude: "Werk maken van talent koppelt opleiders en bedrijven aan elkaar door leerbanen, om op een aantrekkelijke manier aan te sluiten op de onderwijs- en arbeidsbehoefte".

De nadruk op talent is ook het kenmerk van de aanpak in de Metropoolregio Amsterdam. Zeventig organisaties in het werkveld van economie, onderwijs en arbeidsmarkt werken samen in het House of Skills. Claudia Heller: "De bedoeling is de beroepsbevolking op lager en middelbaar niveau meer regie te geven over hun arbeidsmarktcarrière, een Leven lang Ontwikkelen te bevorderen en fundamentele wijzigingen te bewerkstelligen van de inrichting van het arbeidsmarkthuis. Van sectoraal naar intersectoraal. Van landeljk naar regionaal. Van focus op diploma’s naar skills".

Concrete initiatieven zijn onder andere een Skills-paspoort, instrumenten om mensen te matchen op basis van hun vaardigheden, een skills-monitor en een platform om een Leven lang Ontwikkelen te bevorderen. De focus ligt op de energietransitie, circulaire economie, de bouw, bereikbaarheid, zorg, hospitality en onderwijs.

House of Skills

House of Skills wordt gedeeltelijk uit Europese fondsen gefinancierd. De zeventig partners nemen het grootste deel van de financiering voor hun rekening. Willemien Vreugdenhil stelde aan de orde wat het Rijk zou kunnen bijdragen aan deze nieuwe vormen van inzet van mensen op de arbeidsmarkt. Belangrijk is ruimte voor de regio voor eigen initiatieven, ontschotting van budgetten en het schrappen van regels die inmiddels overbodig zijn geworden. Het imago van het MBO moet en kan beter. In een aantal sectoren waar de arbeidsmarkt erg krap is lijken diploma-eisen het inschakelen van mensen die over de juiste vaardigheden beschikken in de weg te zitten.