1. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen blijkt uit het onderzoek Kansrijk Armoedebeleid van het CPB en SCP.
  2. In de ledenbrief Verbinden met Schulden van de VNG staat informatie over de vier wetswijzigingen in het gemeentelijke schuldendomein die in het lopende kalenderjaar zijn voorbereid en vanaf 2021 ingevoerd worden.
  3. Platform31 gaat voor de themagroep Armoede en schulden een onderzoek uitvoeren over de gevolgen van de corona-crisis. De vraag die tijdens het onderzoek centraal staat is 'wat zijn de uitdagingen, kansen en dilemma’s waar gemeenten voor staan op het beleidsveld armoede en schulden door de korte- en lange termijn effecten van de coronacrisis?'. Het onderzoek zal op korte termijn starten en in het najaar gereed zijn.
  4. Wethouder Kholoud Al Mobayed (gemeente Hoorn, een van de bestuurders binnen de kerngroep Armoede en Schulden) is voorgedragen als lid van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). In de digitale ledenvergadering van de VNG (eind juni) worden de nieuwe commissieleden formeel benoemd. Daarmee is de liaison van de G40 themagroep met deze commissie goed geborgd.
  5. Een vertegenwoordiging van de G40-gemeenten zal, naast onder andere de gemeenten Utrecht en Den Haag, deelnemen aan de Rondetafelgesprekken impact corona op schuldenbeleid die vanuit het ministerie worden georganiseerd. Deze gesprekken zullen in juli plaats gaan vinden.

Meer informatie: themagroep Armoede en schuldhulpverlening