Als G40-gemeenten willen we ons blijvend inzetten om de cyclus van armoede en schulden te doorbreken. Bij het bestrijden van armoede lag de focus voornamelijk op ‘symptoombestrijding’. De komende tijd wordt gewerkt aan structurele en duurzame oplossingen, waarin ook aandacht is voor intergenerationele armoede.

De volgende vier brede thema’s vormen de leidraad voor de inzet van de themagroep Armoede en Schulden van het G40-stedennetwerk voor de komende jaren:

  • voorkomen van schuldenproblematiek, preventie, het vroegtijdig signaleren,
  • sociale incasso,
  • effectieve en integrale hulpverlening en
  • beschermingsbewind.

Tijdens de bestuurlijke netwerkdag op 26 september jl. in Breda zijn in de bestuurlijke themagroep Armoede en Schulden, deze thema’s in een factsheet gepresenteerd.  Per thema is compact beschreven aan welke knoppen de gemeenten kunnen draaien en met welke dilemma’s gemeenten daarbij te maken krijgen. Daarbij worden recente cijfers gepresenteerd, voorzien van een overzicht van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jochem Heemskerk (jochem.heemskerk@platform31.nl). Geadviseerd wordt de factsheets te delen met de gemeenteraad en ketenpartners.

Vroegsignalering schulden

Vroegsignalering schulden is als tweede thema aan bod gekomen. Wethouder Renske Helmer-Englebert (Nijmegen) heeft het belang van Vroegsignalering schulden benadrukt waarbij een van de belangrijkste aspecten is om het gesprek over financiële problematiek aan te gaan. Dat is lastig omdat veel mensen met financiële problemen zich hiervoor schamen maar er is ook schaamte aan de andere kant.

Voor G40-gemeenten is het belangrijk om samen op te trekken met betrekking tot Vroegsignalering schulden zodat onder andere richting de schuldeisers goede afspraken kunnen maken bijvoorbeeld over een landelijk convenant Vroegsignalering schulden. Dit betekent dat er een goed onderscheid gemaakt moet worden tussen overkoepelende afspraken in relatie tot de lokale belangen. De aanwezige wethouders hebben dit belang onderstreept.

Vervolgens hebben Anja Tijdhof en Maria Buur, landelijk project ‘Vroegsignalering schulden landt in Nederland’ vertelt over het project dat als doel heeft om Vroegsignalering schulden in het land onder de aandacht te brengen, kennis met elkaar te delen, ontwikkelen van een monitoring en een community. Hiervoor kunt u informatie vinden op de community Vroegsignalering op de website van de NVVK: www.nvvk.eu. Tevens kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief Vroegsignalering schulden landt in Nederland.