Ruimte voor ondernemen en sociaal ondernemerschap staan hoog in het vaandel van de Pijler Economie en Werk. Tijdens de bestuurlijke netwerkdag op 6 december een update, met ondernemers die maatschappelijke impact genereren, en gemeenten die slim gebruik maken van ondernemerschap. Met Joske Paumen van de Colour Kitchen en de Code sociale ondernemingen, de gemeente Delft met Publiek Ondernemen, de gemeente Nijmegen die met en door ondernemers een economische visie heeft opgesteld en Almere met de aanpak van circulaire economie. En Nick Sens van Social Enterprise NL met de monitor sociaal ondernemerschap en samenwerken met sociaal ondernemers.

Ondanks de economische groei nemen de bedrijfsinvesteringen in het midden en kleinbedrijf (MKB) niet toe. Dit bleek tijdens de presentatie van De staat van het MKB 2019 door Paul van Dijk van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap in het ambtelijk overleg Economie en Werk op 14 november in Deventer. Slechts een klein gedeelte van het MKB investeert in grote transities zoals verduurzaming, digitalisering en globalisering. In vergelijking tot grotere bedrijven investeert het MKB relatief weinig in kennisontwikkeling. Een kwart van de ondernemers wordt belemmerd door een tekort aan personeel. Het Comité adviseert de nationale en regionale overheden niet alleen te focussen op de koplopers, maar ook op het peloton. Hier zit het grootste groeipotentieel voor de economie. Belangrijk zijn ook initiatieven op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Een groep steden binnen de G40 pakt dit inmiddels op. Daarnaast is de G40 met het ministerie van EZK opdrachtgever van een kennisnetwerk voor de ondersteuning van het brede MKB