Hoe krijgen we een sterker mkb in de volle breedte? Met de MKB-deals versterkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionale en lokale initiatieven van provincies en gemeenten voor het zogeheten brede mkb. Op 2 juli worden de negen MKB-deals uit de eerste ronde symbolisch getekend. Gelijktijdig start de openstelling van de tweede ronde. Deze wordt binnenkort aangekondigd in de Staatscourant. Aanmeldingen kunnen worden ingediend bij RVO (www.rvo.nl/mkbdeals).

De regionale versterking van het ‘brede’ mkb is een van de acties uit het MKB-Actieplan. Het gaat daarbij onder andere om concrete projecten en experimenten voor: ontwikkeling van ondernemersvaardigheden, bedrijfsopvolging, familiebedrijven, human capital, digitalisering, verduurzaming, vernieuwing van (digitale) dienstverlening aan het mkb en regionale financiering. Voor de tweede ronde is circa 4,6 miljoen euro beschikbaar. Deadline voor het indienen van voorstellen is 11 september 2020. Per af te sluiten deal stelt het ministerie een bedrag beschikbaar tussen de 100.000 en 400.000 euro (inclusief btw). Bij het bepalen van de omvang hanteert het ministerie als leidraad een maximum van 50 procent van de uitvoeringskosten.

De selectie van de MKB-deals vindt plaats op basis van de criteria zoals die zullen worden vermeld in de oproep in de Staatscourant. Belangrijk is dat de voorstellen aansluiten bij een of meer van de thema’s uit het MKB-actieplan. Daarnaast wordt gelet op de uitvoerbaarheid van het voorstel en de rol van het mkb. Is er sprake van duidelijke vraagsturing en in hoeverre is het mkb ook actief betrokken bij de uitvoering? Belangrijk is dat het project leidt tot verhoging van de productiviteit van het mkb. In deze tweede ronde wordt vooral opgeroepen tot het ontwikkelen van moderne (digitale) vormen van dienstverlening richting het mkb.

Meer informatie: Pijler Economie & Werk