De overheid kan veel leren van ondernemers en kan ondernemers inzetten om stedelijke en regionale opgaven aan te pakken. Een nieuw initiatief is het gezamenlijk ontwikkelen van een Social Impact Bond (SIB). Een SIB is een financieringsmodel dat sociaal ondernemers, financiers en investeerders in staat stelt om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk probleem. Inmiddels zijn er in Nederland een 10-tal afgesloten. In de Colour Kitchen in Utrecht (zelf ook een SIB) spraken op 8 november 25 mensen van gemeenten en bedrijven over de ‘lessons learned’ van de Social Impact Bonds. Een aantal G32-steden werkt op initiatief van Tjalling de Vries (Enschede) gezamenlijk aan een Social Impact Bond om jongvolwassenen met een rugzak integraal te ondersteunen, ook als ze 18 jaar worden. Ze werken onder andere samen aan een beoordelingssystematiek.

Afbeelding verwijderd.In Het Lokaal, een sociale onderneming in Amersfoort, was op 29 november een bijeenkomst voor gemeenten die starten met sociaal ondernemerschap. Stefan Panhuijsen van Social Enterprise NL gaf een inleiding over de do’s en dont’s, Femke Sandberg (Haarlemmermeer) en Matthijs de Jong (Den Haag) gaven een kijkje in de keuken van de praktijk van gemeenten die sociaal ondernemerschap stimuleren.

Uitgebreidere verslagen staankomen in het G32-werkdossier Sociaal ondernemerschap. Hier is ook de Roadmap Sociaal Ondernemerschap voor gemeenten te vinden.

Meer informatie: Tjeerd Leistra