Bestaande wijken moeten verduurzamen om ervoor te zorgen dat ze in 2050 aardgasvrij zijn. Met name in wijken met dichte bebouwing, worden warmtenetten vaak als kostenefficiënte oplossing genoemd. Warmtenetten dragen bij aan het benutten van lokale energiebronnen en het voorkomen van elektrificatie van de warmtevraag. De verantwoordelijkheid voor de verschillende warmteopties is momenteel versnipperd: de netbeheerder voor gas- en elektriciteitsnetten en de gemeente of markt voor warmtenetten. De energietransitie zorgt daarbij voor een verandering van de opgave en schaalgrootte. Dat vraagt om bezinning over de governance en financiering van warmtenetten. Het G40 stedennetwerk organiseerde op 21 mei een middag over de toekomst van warmtenetten.

Lees het verslag (pdf)

Lees ook: publicatie Rol van gemeenten bij het aanleggen van warmtenetten (pdf, 3,8 MB)