Tijdens de G40 Bestuurlijke Netwerkdagen op 23 september 2022 kozen de leden van de bestuurlijke themagroep Duurzaamheid Tanja de Jonge, wethouder gemeente Dordrecht, en Claudio Bruggink, wethouder gemeente Hengelo, als hun nieuwe voorzitters voor de komende vier jaar. Zij volgen hiermee Karin Dekker op, die tot juni 2022 wethouder was in de gemeente Assen en voorzitter van de G40 themagroep Duurzaamheid. René Tuijn (wethouder gemeente Zaanstad, links op de foto) is de nieuwe vicevoorzitter. 

voorzitters duurzaamheid

De nieuwe voorzitters zijn trots dat zij in duo het voorzitterschap van G40 themagroep Duurzaamheid mogen verzorgen. Tanja de Jonge: “samen met Claudio en de themagroep wil ik me inzetten voor een versnelling en intensivering van onder meer de energietransitie.” Claudio Bruggink: “Mijn ambitie is om met elkaar gemeenten in staat te stellen om de enorme opgave rond de verduurzaming waar te maken en te zorgen voor een lage energierekening.” De breedte van de onderwerpen onder de Klimaatopgave en de toenemende urgentie van deze onderwerpen zijn groot. Een duo voorzitterschap met een evenredige verdeling van aandachtsgebieden in de komende periode is hiervoor heel passend.

G40 Themagroep Duurzaamheid
De themagroep Duurzaamheid zet zich in voor een duurzamer Nederland. De 40 gemeenten doen dit door samen te werken en kennis te delen over belangrijke thema’s als energiearmoede, warmtenetten, circulariteit en de realisatie van het klimaatakkoord.

De speerpunten van G40 Duurzaamheid in de komende periode zijn:

  • Financiën voor inzet gemeenten, met oog op Klimaatakkoord én het nieuwe 55%-doel.
  • Energiearmoede: samen met themagroep Armoede & Schulden pleiten voor maatregelen.
  • Warmtewet: ontkoppelen tarieven warmte en gas: in wet WCW én in SDE++.
  • Warmtewet: infra in publiekeigendom.
  • Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie.
  • Aanvullend financieel instrumentarium onrendabele top warmtetransitie, inclusief Nationaal Isolatieprogramma, collectieve ISDE.
  • Saldering: zorgen voor een goede businesscase voor huishoudens.
  • SDE++: hekjes en caps (zon en wind; warmte).
  • Netcongestie: investeringen, prikkels voor doelmatig gebruik net, rode gebieden.
  • RESsen: voldoende steun voor RES-projecten.

Wil je hier meer over weten en/of overweeg je aan te sluiten bij de themagroep Duurzaamheid: mail of bel dan de secretaris Ellen Salverda: duurzaamheid@g40stedennetwerk.nl of 06 1532 0574.