‘Chronische stress, door bijvoorbeeld armoede en schulden, werkt verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken.’ Dat is één van de belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®. Deze aanpak ondersteunt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. Platform31 zorgt, in samenwerking met de Amerikaanse social work organisatie EMPath uit Boston, voor doorontwikkeling van de aanpak en toepassing in de Nederlandse hulp- en dienstverlening.

Mobility MentoringIn Nederland is er veel interesse voor deze aanpak. In verschillende steden, waaronder in Alphen aan den Rijn en Zaanstad, is inmiddels de nodige ervaring opgedaan met Mobility Mentoring® informed werken. Tijdens de bestuurlijke themagroepbijeenkomst Armoede & Schuldhulpverlening deelden zij hun ervaringen. Zo benadrukte wethouder Songül Mutluer uit Zaanstad dat de aanpak een andere mindset van de medewerkers vraagt, omdat consulenten nog meer dan voorheen vanuit de inwoner moeten leren denken. ‘Changing the narrative’; het voeren van een gesprek met fundamenteel andere uitgangspunten is de kern van de werkwijze. Het vergt tijd om die nieuwe mindset eigen te maken. Wethouder Han de Jager uit Alphen aan den Rijn ging in op het belang van bestuurlijke borging van deze nieuwe aanpak binnen de eigen organisatie en de noodzaak om de aanpak van onderop te ontwikkelen.

Toepasbaar in Nederland?
De ervaringen maken duidelijk dat de Amerikaanse aanpak ook goed toepasbaar is in Nederland. Vanuit de zaal kwam enige bezorgdheid: in hoeverre is de aanpak ook te gebruiken bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), een belangrijke doelgroep voor gemeenten? Dat blijkt het geval. In Alphen aan den Rijn wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van tekeningen in de brug tot zelfredzaamheid, één van de instrumenten van Mobility Mentoring®. Samen met leden van het netwerk heeft Platform31 gewerkt aan een doorontwikkeling van de aanpak, specifiek gericht op deze doelgroep.

Delegatie van G40-steden naar Boston
De positieve ervaringen hebben vorig jaar geleid tot een studiereis naar Boston om inspiratie op te doen, nieuwe inzichten op te doen, te sparren met andere (buitenlandse) organisaties en een kijkje te nemen in de dagelijkse praktijk van EMPath in Boston. Met cofinanciering van G40-stedennetwerk heeft een delegatie van het G40-stedennetwerk aan de reis deelgenomen. Het leverde tal van lessen op, zoals het belang van bewustwording van sociale en psychologische processen, het versterken van vaardigheden en het delen van successen. In een aantal filmpjes gaan deelnemers in op de opgedane ervaringen.

mobility mentoring bostonWilt u meer weten? Check www.mobilitymentoring.nl.