StopWe hadden zo gehoopt om elkaar afgelopen vrijdag weer fysiek te kunnen treffen, de bestuurlijke netwerkdag van september bleek daarvoor nog te vroeg. Met een fysieke bijeenkomst in het vooruitzicht is in de Sociale pijler Marije van den Berg uitgenodigd. Zij is adviseur binnen het lokaal bestuur. Ze onderzoekt, spreekt en schrijft en is onder andere bekend van haar boek STOP, stopstrategie voor organisaties.  We staan allemaal aan de vooravond van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en dat maakte dit een mooi moment om terug te blikken op ons doen en handelen. Soms hebben we het te ingewikkeld gemaakt en is de afstand tot onze (kwetsbare) inwoner onbedoeld groot geworden. Terwijl we juist het vertrouwen in de overheid willen vergroten, toegankelijk willen zijn. Sommige dingen moeten veranderen, met sommige dingen moeten we stoppen. Marije van den Berg heeft de bestuurders meegenomen in het herkennen van signalen; wanneer is het tijd om met iets te stoppen? En hoe doe je dat dan? Middels een interactieve werkvorm is in drie stappen het perfect mislukte raadsbesluit rondom preventie bedacht. Aan de bestuurders de vraag dit te vertalen naar hun organisaties en mee te nemen naar de volgende verkiezingen. Want door met zaken te stoppen, geven we weer ruimte aan dat wat goed gaat.

Meer informatie: Sociale pijler