Na een mooi en inspirerend programma door verschillende themagroepen binnen de Sociale Pijler sloten we de Bestuurlijke Netwerkdag van 4 december af met een bijeenkomst van de Sociale Pijler. Zo’n 30 bestuurders luisterden naar de presentatie van Pieter Hilhorst met als titel 'Hoe overlevers tot bloei kunnen komen'. 

Pieter Hilhorst is raadslid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Binnen de Raad schrijft Pieter Hilhorst veel van de adviezen binnen het werkthema Verschillen in de samenleving. Verder houdt zich bezig met vraagstukken over sociale onzekerheid en maatschappelijke innovatie en ontwikkelt hij projecten op het terrein van armoede, schulden en emancipatie

In oktober bracht de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving het essay Gezondheidsverschillen voorbij, complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal uit. Dit essay gaat over sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de ongelijkheid hierin die een hypotheek legt op de maatschappelijke veerkracht en onze welvaart. Als voortzetting daarop werkt Hilhorst nu aan een onderzoek naar 'overlevers', waar aan bestaanszekerheid een gezicht wordt gegeven. Voor meer informatie klik hier

Hilhorst neemt de bestuurders mee in een aantal getallen; zo’n 1,5 miljoen huishoudens heeft betalingsachterstanden, 700.000 huishoudens heeft problematische schulden en een kleine 400.000 huishoudens leeft in langdurige armoede. Daarnaast heeft 53% van de mensen met geldzorgen gezondheidsklachten. Pieter Hilhorst neemt de bestuurders mee in de drie fundamentele problemen in de verzorgingsstaat die hij ziet: de neoliberale nadruk op zelfredzaamheid, de smalle korte termijn oriëntatie en de blinde vlek voor sociale relaties. Bij het noemen van deze problemen laat hij zich inspireren door ‘Radical Help’ van Hillary Cottom.

De discussie volgt: Wat is nodig om deze mensen en gezinnen te laten bloeien? De bestuurders bespreken met Pieter Hilhorst welke mogelijke interventies er zijn en wat de rol van het gemeentebestuur hierin is. De opgave voor de komende jaren luidt: Groot denken, klein beginnen. 

Meer informatie: Sociale pijler van de G40