Helaas was een fysiek treffen geen optie. Goed dat ook de bestuurders van de Sociale Pijler toch met elkaar hebben kunnen spreken. Het was de eerste Sociale Pijler met Cathalijne Dortmans als voorzitter, de bijeenkomst is goed bezocht door zo’n 30 bestuurders.

Hans BoutellierHans Boutellier is bijzonder hoogleraar Polarisatie en maatschappelijke veerkracht bij Bestuurswetenschappen aan de VU en voormalig directeur van het Verwey Jonker Instituut. Hij is lid geweest van de Commissie Halsema en blikt hierop kort terug met enkele accenten uit het rapport, te weten kwetsbaarheid en veerkracht/zelfredzaamheid. Daarnaast gaat hij is op de politisering die crisis lijkt mee te brengen. Hans Boutellier vraagt aandacht voor het monitoren van de kwetsbaarheid, bij kwetsbare groepen die bekend zijn, maar zeker ook bij ‘nieuwe kwetsbaarheid’ (bijvoorbeeld zzp’ers, jongeren, mensen met een migratieachtergrond, de reisbranche).

Voor het tweede punt roept Hans Boutellier op tot lokale coalities. Dit houdt in dat rondom bepaalde onderwerpen en problemen partijen bij elkaar gebracht worden die gezamenlijk iets kunnen betekenen. Zo ontstaat gezamenlijke (veer)kracht met de gemeente als initiatiefnemer of facilitator.  De bepaalde mate van politisering die de crisis lijkt mee te brengen, baart zorgen. Daarom vindt hij het belangrijk dat gemeentes erop gericht zijn de krachten van lokale gemeenschap te bundelen en burgers, lokale organisaties, burgerverbanden en ondernemingen gemobiliseerd te krijgen. Hij noemt verder de term 'multilevel governance', die verwijst naar een systeem waarin bestuurslagen op meerdere niveaus (van lokaal tot nationaal) met elkaar verweven raken met als uitkomst beleid vanuit de interactie tussen deze lagen. De nieuwe werkgroep na de Commissie Halsema is overigens ook op zoek naar een dergelijke andere vorm van werken om tot beleid te komen.

Na deze introductie ontstaat een mooie interactie waar vragen, kennis en strategie met elkaar gedeeld worden. Mooi punt is dat Hans Boutellier de bestuurders terug geeft dat er op het gebied van het Sociaal Domein ontzettend veel bereikt is. Dat vergeten we soms middenin het veranderproces. Het is daarom belangrijk om quick wins te laten zien, ook voor de moraal. Dat is de manier om van pilots naar duurzaam beleid op te schuiven. 

De bestuurders van de Sociale Pijler blikken verder terug op Prinsjesdag. Joost van Hoorn van Platform31 neemt de bestuurders mee in een eerste analyse van de Rijksbegroting. Ook wordt vooruit gekeken en de inzet richting een nieuw kabinet besproken.

Meer informatie: Sociale pijler van de G40.