Energie Nederland schreef in april een brief aan minister Jetten, waarin zij stellen dat onder andere de gemeente Leeuwarden, Breda en Tilburg niet blij zijn met een eventuele keuze voor publieke warmtenetten. Deze gemeenten bleken de verwoording in de brief niet delen als hun standpunt. De betrokken bestuurders waren vooraf ook niet geïnformeerd over het verzenden van de brief noch over de inhoud ervan. We hebben hier met een brief aan minister Jetten, met een kopie aan Energie Nederland, op gereageerd.

Meer informatie: themagroep Duurzaamheid