Als G40 zijn we intensief betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe warmtewet. Wij maken ons sterk voor een warmtenet in publiek eigenaars schap met ruimte voor lokaal maatwerk. Onlangs maakte Minister Jetten bekend dat hij, in lijn met de wensen van de G40, G4 en VNG, publiek eigenaarschap van warmtenetten wil. Over de wijze en termijn van invoering is nog discussie. Op 19 mei praatte Niels Hanskamp (VNG) de ambtelijke themagroep Duurzaamheid bij over dit onderwerp. Vanaf juni besteedt de VNG aandacht aan dit onderwerp met bestuurlijke oploopjes en informatiebijeenkomsten.

 

Meer informatie: themagroep Duurzaamheid