Kenmerkend voor de Zaanse aanpak is dat zij niet gestart zijn met beleid of plannen, maar met doen. Allereerst door een groep basisschoolscholieren als uitvinder te bevragen. Ze zijn klassen in gegaan met de vraag: Wat is je grootste probleem en welke oplossing zou je daar voor uitvinden?

Dit gesprek leverde tientallen uitvindingen op, variërend van hippe bekleding voor windmolens en lantaarnpalen tot sloffen waarmee je de vloer kunt dweilen. Bij gesprekken in de stad over deze werkwijze, ontstond contact met een ondernemer die aankomende ondernemers traint en coacht. Hij raakte geïnspireerd door de ideeën en besloot een Summerschool Sociaal Ondernemen te organiseren voor ondernemers in spé. Die vond afgelopen zomer plaats, gefinancierd door gemeente Zaanstad. Ondertussen zijn twee deelnemers met hun onderneming gestart en zijn de andere initiatiefnemers verder aan het werk om hun idee tot uitvoering te krijgen.

Vanuit het doen, is de volgende visie geformuleerd: “Sociale ondernemingen ontstaan als een idee op het juiste moment verbonden wordt met middelen en energie om er aan te werken.” Vanuit deze visie gaat Zaandam weer doen, waarbij hun aanpak zich richt op het vergroten van de kans dat ideeën middelen en energie vaker zinvol bij elkaar komen. Dit gebeurt onder andere door maatschappelijke initiatiefnemers te helpen door hun ideeën op haalbaarheid te toetsen.

Een andere lijn is het verbinden van netwerken. Zo wordt een reeds opgericht platform van een bedrijventerrein gebruikt om bedrijven te verbinden aan scholen zodat zij gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken oplossen. Kortom, in Zaandam werken ze in de praktijk aan sociaal ondernemerschap.