Emil Evenhuis van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) was te gast in de pijler Economie en werk. Hij is bezig de vier ruimtelijke toekomstscenario’s uit te werken voor de economie, volledig circulair in 2050. In een workshop gingen de deelnemers aan de slag met de scenario’s regionaal geworteld en snelle wereld. Het scenario regionaal geworteld kenmerkt zich door schaalverkleining, minder consumptie, meer reparatie en hergebruik en meer delen van spullen, voertuigen, faciliteiten en ruimtes. In het scenario snelle wereld is de virtuele wereld belangrijker dan de fysieke wereld. Dit berekent dat afstand relatief wordt en biedt alle kansen voor thuis werken en zelfs thuis toerisme. De digitale infrastructuur moet in dit scenario fors worden uitgebreid. Vervolgens werd het ruimtegebruik van deze scenario’s en de sturingsmogelijkheden besproken.

In de themagroep Vitale binnensteden en werklocaties presenteerde Joost van Hoorn (Platform31) de eerste resultaten van een onderzoek waarin een tiental G40-steden is gevraagd hoe ze omgaan met werken in de verstedelijkingsopgaven; successen, kansen, knelpunten en wat er nodig is om voldoende ruimte voor werken te behouden. Ook werkt de G40 in een project van het Nationaal Groeifonds aan een slimmere stadsdistributie.

In de themagroep Sterke Keten werd gesproken over arbeidsmigratie vanuit meerdere perspectieven. In de themagroep MKB en economische vernieuwing werd door een 20-tal gemeenten verder gebouwd aan de MKB-ondersteuningsinfrastructuur. Gemeenten trekken hierin samen op met hun regio en de kwartiermaker van het ministerie van EZK.

Meer informatie: Pijler Economie en werk